Parfumens historie

Velduftende olier har været kendt siden de ældste kulturers morgenrøde. De gamle ægyptere, indere og kinesere brugte dem så langt tilbage, som vi kan tyde hieroglyffer og kileskrift, og i vor egen hellige skrift, tales der flere gange om at "blive salvet" med olie.
At olierne/parfumerne har spillet en rolle i tidens historie bevises alene af, at de har overlevet i beretningerne over dette lange spænd af tid. Når det kommer til stykket, erobrede Cleopatra Cæsar og romerrigets venskab ved hjælp af parfume. Hvem ved, hvordan verdensbilledet havde set ud, hvis ikke parfumen havde eksisteret!

Udviklingen fra oldtidens forfinede brug af parfumer - over den mørke middelalders brug af disse som dækparfumer (den personlige hygiejne var langt fra vor tids niveau, så der var mange ubehagelige lugte, der skulle dækkes over), og til vor tids almindelige hverdagsbrug er lang og interessant.

I det hele taget er der sket en meget spændende udvikling de sidste 100 år. Endnu mere spændende er det at se, hvordan de økonomiske konjektursvingninger har haft indflydelse på udviklingen og behovet for parfumer.

Fra slutningen af 1800 tallet og indtil 1920
Her var parfumerne stadig præget af den viktorianske spartanskhed, og derfor var denne tids parfumer simple, dvs. fremstillet af enkelte blomster, således at parfumen enten duftede af rose, nellike, liljekonval osv. Temmelig tunge blomsterparfumer.

Fra 1920' erne til 1930
Der blev en større forskelligartethed i parfumerne, og modehusenes designere begyndte så småt at præsentere mode og parfumer sammen. Men forbruget af parfumer var begrænset til eliten, en mindre gruppe af "snobber" der ønskede at skille sig ud fra mængden. Til gengæld ønskede de mere friske og lette dufte.

Fra 1930' erne op mod 1950' erne
Den store depression i 1930 'erne, politisk uro og 2. Verdenskrig, førte til en periode med industrialisering indenfor fremstilling af parfumer. Dette betød at man nu kunne fremstille parfume af rene duft-kemikalier, der samtidig var årsag til, at variationen af parfumer blev endnu større. Denne industrialisering betød samtidig, at de store franske modehuse der hidtil havde siddet på parfume fremstillingen, begyndte at miste noget af deres magt.

1950 - efterkrigsperioden
To fænomener dukkede op omkring 1950: flere parfumeprodukter, og en stigende konkurrence der gjorde, at omkostningerne ved lanceringen af en parfume steg voldsomt. Derfor blev det også nødvendigt, at henvende sig til et langt større marked, bestående af middelklassen. Parfumerne skulle ikke længere være beregnet til eliten i befolkningen. Det viste sig, at middelklassen, der ikke var vant til at anvende parfume, var langt mere konservative i deres opfattelse af dufte, hvilket gjorde, at de kraftige og tunge parfumer forblev populære i en lang årrække (hvem husker ikke de meget tunge Muskdufte!).

Fra 1960' erne
Man så vigtigheden af et "masse-marked".
Gennemsnitsbefolkningens købekraft voksede, og der blev nu fremstillet dufte til dette "masse-marked", i form af billigere Eaû de Cologner, og med denne kæmpe udvikling blev dufte "hver mands eje". Enhver der var ung i 60 'erne kendte faktisk ikke andet end Eaû de Cologne, men det brugte til gengæld også alle.

Fra 1970' erne
Da de fleste kvinder var kommet ud på arbejdsmarkedet, og ligestillingsprotesterne opstod, skete der igen en stor ændring. Fra at kvinder var kvindelige og parfumer var noget attraktivt, så ændrede stilen sig til, at man ikke skulle "pynte sig", man skulle helst have det "renskurede look", og parfumerne, hvis de anvendtes, skulle være meget lette og friske dufte.
Denne ændring bevirkede, at de amerikanske parfumer blev accepteret og kom rigtigt ind på markedet (det er også ud fra denne virkning, at vi ser det fortsat er de modne kvinder, der foretrækker de friske og lette parfumer).

1980 - 1990' erne
Igen er det acceptabelt, at kvinder må være kvinder, og igen er der kommet stor prestige i, hvilke parfumer man bruger, men det mest karakteristiske for perioden er, at der igen stilles store krav til parfumer. Det skal være kvalitetsparfumer, der holder duften på huden. Eaû de Cologne er ved at være ude af billedet igen.
Op gennem 80 'erne slog det for alvor igennem, at ethvert modehus med respekt for sig selv, har sine egne parfumer, og markedsføringen af parfumer er et helt kapitel for sig, idet den bygges op omkring "billeder", der appelerer til en bestemt livsstil.

År 2000 - indtil NU
Et nyt ord er kommet ind i vort sprog - nemlig BRANDING - der kommer fra det engelske ord "Brand", hvilket betyder VAREMÆRKE. Utrolig mange virksomheder har i dag deres varemærke som Branding og har deres egen duftserie.
Dette gælder ikke mindst tøjforretninger, sportsforretninger, skoforretninger osv.